Sveriges Kommuner och Landsting

Konferens - Hur stödja utvecklingen av arbetsintegrerade sociala företag?

Evenemang

28
FEB
Teatern i Halmstad
  -
Konferensen tar upp frågan om hur myndigheter ska kunna stödja och vara en bra partner till ett socialt företag. Fokus kommer att vara på konkreta förslag till lösningar utifrån ett stort antal projekt eller sociala företag. Syftet är att förstärka arbetsmarknadsanknytningen för enskilda.