Folk och Försvar

Konferens om olja och vår säkerhet

Evenemang

29
NOV
Riksdagens förstakammarsal, Stockholm
  -

Oljan har en stor ekonomisk betydelse och efterfrågan är stor, samtidigt som tillgången minskar. Bensin, diesel, plast och asfalt är exempel på produkter i vår vardag som är helt eller delvis oljebaserade. Sverige importerar idag merparten av sin olja från Nordsjöområdet. Men i takt med att utvinningen där minskar, ökar vårt beroende av olja från Mellanöstern och Ryssland.

Vad innebär det att vi blir allt mer beroende av olja från politiskt mer instabila länder och regioner? Hur sårbara är vi? Vilka åtgärder kan och bör vi vidta? Är det bråttom?

Välkommen till Folk och Försvars konferens om olja och säkerhet!

P R O G R A M

Moderator: Lars Ekeman, generalsekreterare Folk och Försvar

09.00 Inledning: intryck från Kirkenes
Tone Tingsgård (s)
Allan Widman (fp)

09.20 Världens energibalans – utmaningar och möjligheter
Staffan Riben, Riben Consulting

10.00 Kaffe

10.20 Energibalansen i Sverige
Urban Bergström, Energimyndigheten

10.50 Energi och vår sårbarhet – diskussion
Jan Nygren, Svenskt Näringsliv
Sture Nordh, TCO

11.30 LUNCH

12.30 Tillgång på energi – säkerhetspolitiska konsekvenser
Vladislav Savic, författare och journalist

13.10 Energi och vår säkerhet – reflektioner och diskussion
Tone Tingsgård (s)
Allan Widman (fp)
Fredrick Federley (c)
Per Bolund (mp)

14.00 Konferensen slut

Anmälan görs på www.kursanmalan.nu/olja
Vid frågor, kontakta Lena Bartholdson, lena.bartholdson@folkochforsvar.se, 08-613 49 25.

Varmt välkommen!