Folk och Försvar

Konferens om olja och vår säkerhet

Evenemang

29
NOV
Riksdagens förstakammarsal, Stockholm
  -
Oljan har en stor ekonomisk betydelse och efterfrågan är stor, samtidigt som tillgången minskar. Bensin, diesel, plast och asfalt är exempel på produkter i vår vardag som är helt eller delvis oljebaserade. Sverige importerar idag merparten av sin olja från Nordsjöområdet. Men i takt med att utvinningen där minskar, ökar vårt beroende av olja från Mellanöstern och Ryssland. Vad innebär det att vi blir allt mer beroende av olja från politiskt mer instabila länder och regioner? Hur sårbara är vi? Vilka åtgärder kan och bör vi vidta? Är det bråttom? Välkommen till Folk och Försvars konferens om olja och säkerhet! P R O G R A M Moderator: Lars Ekeman, generalsekreterare Folk och Försvar 09.00 Inledning: intryck från Kirkenes Tone Tingsgård (s) Allan Widman (fp) 09.20 Världens energibalans – utmaningar och möjligheter Staffan Riben, Riben Consulting 10.00 Kaffe 10.20 Energibalansen i Sverige Urban Bergström, Energimyndigheten 10.50 Energi och vår sårbarhet – diskussion Jan Nygren, Svenskt Näringsliv Sture Nordh, TCO 11.30 LUNCH 12.30 Tillgång på energi – säkerhetspolitiska konsekvenser Vladislav Savic, författare och journalist 13.10 Energi och vår säkerhet – reflektioner och diskussion Tone Tingsgård (s) Allan Widman (fp) Fredrick Federley (c) Per Bolund (mp) 14.00 Konferensen slut Anmälan görs på www.kursanmalan.nu/olja Vid frågor, kontakta Lena Bartholdson, lena.bartholdson@folkochforsvar.se, 08-613 49 25. Varmt välkommen!