Norlin & Partners

Konflikthantering och grupputveckling

Evenemang

02
OCT
St Eriksterassen 72 A, Stockholm
  -
Det är lätt att hamna i en konflikt men svårare att ta sig ur den. Oftast kan konflikterna lösas av de inblandade själva eller med hjälp av chefen. I vissa fall kan det vara bra, eller till och med nödvändigt att få hjälp av någon som står utanför. Pågående konflikter som inte blir lösta är infektionshärdar som blir värre och värre och kostar nästan alltid betydande summor i förlorade resurser. En grupp som fungerar dåligt och som präglas av misstro kan sällan uträtta något alls. En grupp av människor som fungerar och som känner trygghet och samhörighet kan uträtta det omöjliga. Grupputveckling handlar om tillhörighet och om att förstå gruppens dynamik. Målet med grupputveckling är att genom kunskap och upplevelser utveckla deltagarna till en mogen grupp där människor mår bra och når sina mål. Vi bjuder in till informationsträff hos oss för att ge inblick i hur vi på Norlin & Partners arbetar i våra uppdrag och vad vi kan bidra med. Det är ett utmärkt tillfälle för att få mer information utan några kostnader eller förpliktelser.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget