Göteborgs Stads kulturförvaltning

Konsten och publiken

Evenemang

19
NOV
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn
 

När: Måndagen den 19 november 2007
Var: Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn

Att skapa bra rum för möten med konst är grunden för varje utställning. Vi anpassar lokaler, målar och sätter ljus, men vad händer sedan? Är publikens möte med konsten något som vi inom konstinstitutionerna kan och bör ha ett ansvar för? Vilka tankar leder oss i det publikarbete vi gör idag? Hur skulle vi vilja arbeta i framtiden?
Den 19 november bjuder vi in till ett heldagsseminarium med samtal, föreläsningar och middag för att utveckla och diskutera regionala konstinstitutioners arbete med mötet mellan konst och publik.
Seminariet är en del av det arbete som konstkonsulenterna i Västra Götalandsregionen gör för att bidra till utveckling av nätverk, kunskaper och verksamhet inom regionens konstpedagogiska fält. Under de senaste åren har olika former av erfarenhetsutbyte och diskussioner varit igång kring hur ett forum, eller en mötesplats, för ett sådant arbete kan utformas. Från och med 2007 startar vi en stafettorganisation, där en årlig arbetsgrupp med representanter från regionala konstinstitutioner och frilansande inom konstfältet tillsammans med konstkonsulenterna arbetar fram program och teman för gemensamma möten, samt står för dokumentation och informationsspridning, s.k. Regionalt Konstpedagogiskt Forum.
I 2007 års arbetsgrupp ingår Marie Bergdahl (konstkonsulent, Konst- och Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen), Lena Eriksson (pedagogisk ledare vid Nordiska Akvarellmuseet), Karin Lundmark (konstpedagog vid Bohusläns museum) och Elenor Noble (Frilansande konstvetare och konstpedagog).
Boka in seminariedagen den 19 november i kalendern redan nu. Inbjudan med program skickas ut i mitten av september. Vid frågor samt föranmälan (med kontaktuppgifter och faktureringsadress), kontakta Elenor Noble, se e-postadress och telefonnummer nedan.
Kostnad: 750 kronor inklusive lunch och middag. För frilansande konstvetare, konstpedagoger och konstnärer 350 kronor. Möjlighet till övernattning finns.

Varmt välkomna!
Marie Bergdahl (Konst- och kulturutveckling, Västra Götalandsregionen) marie.b.bergdahl@vgregion.se
Lena Eriksson (Nordiska Akvarellmuseet) lena.eriksson@akvarellmuseet.org
Karin Lundmark (Bohusläns museum) karin.lundmark@vgregion.se
Elenor Noble (Frilans) elenor.noble@akvarellmuseet.org, tfn: 073-647 14 53