Norlin & Partners

Krishantering

Evenemang

27
SEP
St Eriksterassen 72 A, Stockholm.
  -
Kriser och förändringar är en naturlig del av livet och något som vi alla råkar ut för. Det kan vara allt från omorganisering, oegentligheter, upplevda trakasserier eller mobbing till anhörigas dödsfall, sjukdom, skilsmässa. Oavsett om det är i jobbet eller privat påverkar det oss i vårt arbete. Kriser kan få omfattande konsekvenser för en enskild människa, arbetsgupp, arbetsenhet eller organisation och kan leda till stora produktionsmässiga och ekonomiska förluster för företaget. En krisreaktion betyder att de egna resurserna inte räcker till för att hantera en uppkommen situation. Det behövs stöd och avlastning så att situationen blir hanterbar. En obearbetad kris eller en kvarstående stresssituation kan leda till försämrad arbetsprestation, minskad energi, ökad risk för kroppsliga symtom och sjukdom med medföljande sjukskrivning. Ett bra resultat av en bearbetad kris gör att vi växer som människor med erfarenheter och nya lärdomar. Vi bjuder in till informationsträff hos oss för att ge inblick i hur Krishantering kan bidra och hur vi på Norlin & Partners arbetar i våra uppdrag. Det är ett utmärkt tillfälle för att få mer information utan några kostnader eller förpliktelser.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget