Sveriges Kommuner och Landsting

KULTURSKOLA 2030

Evenemang

05
MAR
Luftkastellet, Utsiktsvägen 10, Limhamn.
  -
Musik- och kulturskolorna är Sveriges största barnkultursatsning som varje vecka når över 360 000 barn och unga. Hur ser en kulturskola ut 2030? Frågan diskuteras på en konferens i Malmö den 5 mars. Konferensen arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK). Syftet är att synliggöra på vilket sätt en offentligt finansierad pedagogisk kulturverksamhet bör vara utformad, innehållsmässigt och organisatoriskt, för att möta barns och ungdomars kulturutövande. Malmökonferensen, som kommer att ha fler än 500 besökare, ingår i en serie om fem konferenser under våren. Fokus ligger vid det här tillfället på kulturskolan och samhällsbygget. Vi diskuterar bland annat hur kulturskolan kan bli en stark kraft i samhällsutvecklingen. Ur programmet: Stina Oscarson, chef för Radioteatern, talar om demokratins immunförsvar. Kulturekonomen Tobias Nielsén berättar hur kulturskolan påverkar samhällets ekonomi. I ”Room 13” driver barnen egen ateljé och inom orkestermetoden ”El Sistema” finns en stark föräldrasamverkan. Är det modeller för en Kulturskola 2030? Mer info om Kulturskola 2030 http://www.smok.se/kulturskola-2030-konferenser-varen-2013 Följ konferensen på Twitter: #K2030 Vänligen medtag presslegitimation Välkommen! För mer information: Nils-Olof Zethrin, fritidsexpert Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 08-452 79 96 nils-olof.zethrin@skl.se