Lunds universitet

KULTURskymning eller KULTURrevolution? Diskussion om universitetet och kulturen

Evenemang

14
MAR
Cafe Athen, Akademiska Föreningen, Sandgatan 2, Lund
 
Esaias Tegners dikt ”Det eviga” kommer att vara startpunkten för den Studentafton som Akademiska Föreningen arrangerar tillsammans med Kulturforum tisdagen 14 mars. Rubriken på aftonen är ” KULTURskymning eller KULTURrevolution?” och i samband med evenemanget ger Lunds universitet ut en ideskrift med titeln ”Det eviga som traditionsbrott”. – Vi hoppas att boken kan vara en språngbräda för att diskutera universitetets roll i kulturen, berättar Johan Stenström docent på Språk- och Litteratur-centrum som varit redaktör för skriften. Det visade sig att Tegners dikt hade en kraft som engagerade deltagarna till reflektioner kring tradition och förnyelse, långsamhet och snabbhet. Kulturforum leds av rektor Göran Bexell, meningen är att öppna en dialog mellan Lunds universitet och kulturlivet. Forumet består av aktiva professionella kulturutövare och lundakademiker och har varit en mötesplats för idedebatt kring begreppet kultur i vid mening sedan Lunds universitet förra rektor Boel Flodgren initierade forumet för drygt tio år sedan. Bland Kulturforums nuvarande medlemmar finns Svenska Akademins ständige sekreterare Horace Engdahl, lundaförfattarna Katarina Mazetti och Sigrid Combüchen, professorerna Eva Österberg och Bengt Olle Bengtsson som är verksamma vid Lunds universitet. Att medlemmarna valde Tegners dikt ”Det eviga” som utgångspunkt var inte självklart för alla, vad kan de frågor denne nationalskald belyser i sin dikt tillföra nutidens kulturdiskussion, frågade sig en del av medlemmarna spontant. Resonemangen djupnade emellertid och flera av essäbidragen i skriften ”Det eviga som traditionsbrott” konstaterar hur sanning idag är ett relativt begrepp, och att ett universitets uppgift i vår nutida kultur är att värna om kvalitet och oberoende forskning inte minst gentemot opinioner och politikers ibland kortsiktiga perspektiv. Göran Bexell som är professor i etik, poängterar i sin essä att universitetet bör stå mitt i dagens samhälle och kultur och reflekterar i sin essä kring teman i Tegners dikt och skriver: ”Det behövs långsiktighet i forskning och utbildning. Kvalitet är ett ouppgivligt krav och den måste ibland få ta tid, rejält med tid och utprovning”. ”Det eviga som traditionsbrott” är tänkt som en ideskrift och kommer främst att spridas inom universitetet, men en mindre upplaga kommer att säljas i bokhandeln. THORE SONESON Dag: Tisdag 14 mars Studentafton "KULTURskymning eller KULTURrevolution?" i samarbete med Lunds Universitet och Kulturforum. Diskussionen leds av Karin Olsson, fd redaktör för Lundagård. Deltar gör bl.a. Göran Bexell, Mats Svegfors, Katarina Mazetti, Horace Engdahl och Sigrid Combüchen. Plats: Cafe Athen, Akademiska Föreningen, Sandgatan 2, 223 50 Lund. Tid: kl 19.00. Docent Johan Stenström, sekreterare Nya Kulturforum Litteraturvetenskapliga institutionen E-post: Johan.Stenstrom@litt.lu.se Telefon: 046 - 222 84 84 Oskar Gustafsson Pressansvarig Studentafton E-post: pressau@af.lu.se Telefon: 0707-304241