Statens maritima museer

Kungarnas och folkets park - kulturhistorisk vandring på Gärdet

Evenemang

21
SEP
Sjöhistoriska museet, Djugårdsbrunnsvägen 24, Buss 69. www.sjohistoriska.se
-   -

Kungarnas och folkets park - en kulturhistorisk vandring bland museerna på Gärdet med Ciceron Margareta Sundström. Den 21/9 o 28/9 o 5/10 kl 14.
Margareta Sundström berättar om museibyggnaderna, minnesmärken mm.
Ett samarbete mella Riksidrottsmuseet, Etnografiska museet och Sjöhistoriska museet.
Förköp i museernas receptioner. Pris: 80 kr gratis tom 19 år. Samling: Sjöhistoriskas entré, kl.14