medalgon brainsmart

Kunskap, fantasi och föreställning - Stockholm

Evenemang

08
MAY
Lokal: Carlssons skola, Kommendörsgatan 31, Aulan
  -
Mentalisering: förmågan att reflektera över sig själv och andra och över vad som händer i en relation - är lärarnas viktigaste verktyg i samspelet med eleverna. Det är den förmågan som gör att en lärare verkligen kan se den enskilda eleven och förmedla sina ämneskunskaper på ett sätt som får eleverna att bli aktiva och intresserade. Med Margareta Normell, psykoterapeut, föreläsare och författare.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget