Teknikcentrum Kronoberg

Kurs i materialstyrning för operativa inköpare och materialplanerare

Evenemang

24
SEP
Teknikcentrum Kronoberg Videum Science Park Växjö
  -
Syftet med denna kurs är att ge en helhetsbild av hur anskaffningsprocessen från prognos/order till leverans fungerar och hur det egna företaget kan påverka leverantörens förmåga att leverera i tid. Vi går igenom lagerprinciper, prognoser, MRP-beräkning, olika avropsmetoder samt systematiska metoder för att hantera problemleverantörer i praktiken. Kursen omfattar en dag.