Teknikcentrum Kronoberg

Kurs i omvärlds- och konkurrentbevakning

Evenemang

23
SEP
Teknikcentrum Kronoberg Videum Science Park Växjö
  -

Kursen omfattar en dag och ger deltagarna värdefulla kunskaper om omvärlds- och konkurrentbevakning som direkt kan omsättas i det dagliga arbetet.

Introduktion av viktiga begrepp och modeller
Nyttan med omvärldsbevakning
Metoder att strukturera sitt spaningsarbete
Konsten att hitta den unika informationen
Effektiva analysmetoder
Konkurrentbevakningens hemligheter
Organisation av omvärldsbevakning