Teknikcentrum Kronoberg

Kurs i omvärlds- och konkurrentbevakning

Evenemang

23
SEP
Teknikcentrum Kronoberg Videum Science Park Växjö
  -
Kursen omfattar en dag och ger deltagarna värdefulla kunskaper om omvärlds- och konkurrentbevakning som direkt kan omsättas i det dagliga arbetet. Introduktion av viktiga begrepp och modeller Nyttan med omvärldsbevakning Metoder att strukturera sitt spaningsarbete Konsten att hitta den unika informationen Effektiva analysmetoder Konkurrentbevakningens hemligheter Organisation av omvärldsbevakning