Teknikcentrum Kronoberg

Kurs "Kommunikations - och mötesteknik"

Evenemang

25
SEP
Teknikcentrum Kronoberg Videum Science Park Växjö
  -
En kurs för dig som vill förbättra din teknik och förståelse för att informera rätt och förstå röstens och kroppsspråkets betydelse. Deltagare som kan ha stor nytta av utbildningen är personer som ofta leder eller deltar på möten av olika slag, till exempel projektledare, personaladministratörer, och chefer på alla nivåer. Syftet med utbildningen är: - att få insikt och kunskap retorikens grundstenar - få en djupare kunskap i röstens - och kroppsspråkets påverkan i mötet - att kunna förhandla på ett övertygande sätt - att få insikt om kommunikationen i mötet – den uttalade och outtalad - att få insikt och kunskap om de olika härskarteknikerna