Myndigheten för yrkeshögskolan

Kvalifikationer för livslångt lärande (EQF).

Evenemang

08
DEC
Plats: Aros Congress Center, Västerås
  -
Myndigheten ska vara den nationella samordningspunkten (NSP) för den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF). Myndigheten ansvarar därmed för implementeringen av EQF som ska ske i samverkan med berörda parter dvs. arbetsmarknadens parter, berörda myndigheter och regeringskansliet. Den 24 oktober 2008 genomförde utbildningsdepartementet ett möte med olika intressenter där man diskuterade hur implementeringen av EQF ska ske i vårt land. Denna konferens är en direkt fortsättning av mötet i oktober 2008. Inbjudan har gått ut via brev till berörda parter. Myndigheten för yrkeshögskolan väntar på ett uppdrag från regeringen att i samverkan med alla intressenter kring EQF ta fram ett nationellt kvalifikationsramverk (NQF) som ska länkas till EQF. Myndigheten ser denna konferens som startpunkten för detta arbete där er organisation/myndighet är en viktig part och medaktör. Preliminärt program 09.30 – 10.00 Registrering och kaffe 10.00 – 11.00 Bakgrunden kring EQF utvecklingen fram till idag, myndighetens regeringsuppdrag – Dan Fagerlund, Utbildningsdepartementet 11.00 – 12.00 Finlands arbete med NQF – Seija Rasku, finska utbildningsdepartementet 12.00 – 12.45 LUNCH 12.45 – 13.15 Erfarenheter från andra länder kring arbetet med EQF och NQF. Inledning av gruppdiskussionen – Stefan Skimutis, Myndigheten för yrkeshögskolan 13.15 – 14.30 Gruppdiskussion 14.30 – 15.00 Uppföljning av gruppdiskussionerna. Frågor. Avslutning