Kristinehamns kommun

Kvinnofrid i Kristinehamn, arrangemang 8 mars

Evenemang

08
MAR
Folkets Hus/Grand konferens i Kristinehamn
 
Kristinehamns Trygghets- och folkhälsoråd* arrangerar internationella kvinnodagen 8 mars en temakväll på ämnet Kvinnofrid. Kvinnofrid har under de senaste 1 ½ åren varit uppmärksammat inom rådet. Arbetet har bland annat utmynnat i den programkväll som rådet arrangerar den 8 mars på Folkets Hus/Grand konferens i Kristinehamn med början kl 18:00. Arrangemanget är öppet för allmänheten och det är fritt inträde. Trygghets- och folkhälsorådet önskar alla intresserade varmt välkommna! // Mvh Trygghets- och folkhälsorådet genom Linn Erlandsson - handläggare *Trygghets- och folkhälsorådet ligger organisatoriskt under kommunstyrelsen i Kristinehamn och jobbar övergripande med frågor som rör trygghet och folkhälsa. Man arbetar tvärsektoriellt med bland annat närpolisen i Kristinehamn, Landstingets avdelning för forskning och folkhälsa, med det lokala nätverket för kvinnofrid och med förvaltningar inom kommunen. De politiska representanterna i rådet är Bosse Pettersson (c), ordförande och tillika kommunalråd, samt Eva Wennström (s), vice ordförande tillika oppositionsråd. Linn Erlandsson Utredare Stadskansliet Kristinehamns kommun tel 0550-88009 fax 0550-88011