NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Kvinnors företagande stärker näringslivet i Sverige

Evenemang

04
SEP
Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm
  -
Välkommen till lunchmöte 4 september, då Nutek sjösätter en satsning på kvinnors företagande i Sverige. Satsningen omfattar 80 miljoner kronor bara under 2007. Programmet fortsätter under 2008 och 2009. På scenen möter ni kvinnor som driver företag, som forskar om kvinnors företagande och som ger råd och stöd till kvinnoföretagare, bland andra företagarna Gunilla von Platen och Kerstin Lundström, forskaren Carin Holmqvist på Handelshögskolan i Stockholm och projektledaren Marianne Stenborg. Nutek presenterar olika delprogram i satsningen och redovisar hur pengarna kommer att fördelas mellan landets län. Det blir också premiär för en kortfilm där kvinnor berättar om sin vardag som företagare, om glädjeämnen och bekymmer. Moderator är Nedjma Chaouche. Tid: Tisdag 4 september, 11-13. Lunch cirka 12:30 Plats: Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm Anmälan senast 3 september Fakta om kvinnors företagande I Sverige var 5,8 procent av de sysselsatta kvinnorna egna företagare år 2005. Nu vill regeringen och Nutek höja antalet kvinnliga företagare. Med fler kvinnor som driver företag stärks Sveriges tillväxt. Nuteks mål är att kvinnors andel av nyföretagandet ska vara 40 procent vid programmets slut 2009 – i dag är den 35 procent. Läs mer om kvinnors företagande i Faktabanken på www.nutek.se. Kontaktperson: Per Lunqe, per.lunqe@nutek.se, 070-601 92 15 Nutek stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, flera växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet.