Svenskt Näringsliv

Kvotering och karriärvillkor i näringslivet

Evenemang

21
APR
Berns Salonger, Strindbergssalen
 

Är kvotering av styrelser i privata företag förenligt med äganderätten, och är kvotering förenligt med principen om lika rättigheter? Välkommen till att lyssna till diskussioner och föredrag.

Svenskt Näringsliv anordnar den 21 april ett seminarium som sätter frågor kring kvotering och karriärvillkor i näringslivet i fokus. Fördjupande föredrag kommer att hållas av professor Jonathan Macey från Yale University och Gunnar Strömmer från Centrum för Rättvisa.

Seminariet kommer att avslutas med en paneldiskussion under ledning av Pernilla Ström. Med i panelen är Gunilla Arhén VD och grundare av chefsutvecklings- och mentorprogrammet Ruter Dam, Antonia Ax:son Johnson Styrelseordförande Axel Johnson AB, Kajsa Lindståhl styrelseuppdrag ibland annat NGM Holding Fjärde AP-fonden och Ramsay Brufer Alecta.

Tid: Fredagen 21 april kl 12.30-18.00
Plats: Berns Salonger, Strindbergssalen

Se program på vår hemsida
www.svensktnaringsliv.se/Files/dokument/kalendarium/SN_mail20060310.pdf

För mer information kontakta:
Håkan Eriksson, tel 08-553 432 27

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige"
beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla.
Se www.svensktnaringsliv.se