Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsens styrelse sammanträder

Evenemang

19
FEB
Den 19 februari sammanträder Länsstyrelsens styrelse. Dagordningen omfattar både besluts- och informationspunkter. Styrelsemötet innehåller information och beslut om Åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen, Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. Beslut ska fattas om Länsstyrelsens årsredovisning för år 2006 och om Länsstyrelsens budgetunderlag för år 2008-2010. Föredragningslistan innehåller även information om nya landsbygdsprogrammet för länet år 2007-2013. Kontaktperson Lena Lindström Länsledningens samordnare Telefon: 036-39 50 52 E-post: lena.lindstrom@f.lst.se Vidare läsning Föredragningslista http://www.f.lst.se/omlansstyrelsen/styrelsen/protokoll.4.53324610840afab72800044.html