Specialpedagogiska institutet

Lärande och hälsa hänger ihop -elevhälsoseminarium i Stockholm

Evenemang

26
APR
Specialpedagogiska institutet. Lokal Tillbergssalen B, Rålambsvägen 32B i Stockholm
 

- Vi ser i vårt arbete att det är av avgörande betydelse för elever med funktionshinder att lärande och hälsa hänger ihop, säger Specialpedagogiska institutets generaldirektör Jan Rocksén. Förutsättningarna för en likvärdig utbildning förbättras.

Onsdagen den 26 april arrangerar Specialpedagogiska institutet i östra regionen ett seminarium om elevhälsa i Stockholm. Enköping, Hudiksvall, Södertälje, Tyresö och Upplands Väsby kommuner bjuds in för att utbyta erfarenheter under ledning av barnläkaren Lars H Gustavsson. De har alla kommit en bit på väg med att bygga upp sin elevhälsoorganisation och får genom seminariet en möjlighet att utbyta erfarenheter som också kan komma institutet och andra till del.

Plats: Elevhälsoseminariet hålls på Specialpedagogiska institutet.
Lokal Tillbergssalen B, Rålambsvägen 32B i Stockholm
Tid: Den 26 april 2006 mellan 9.30-16.00.
Möjligheter till intervjuer erbjuds i samband med lunchen 12.00-13.00 eller enligt överenskommelse.

Utredning visar vägen
I den utredning ("Från dubbla spår till elevhälsa") som presenterades för fem år sedan konstaterades att
- elevvården saknar lagstöd med undantag för de bestämmelser som finns om skolhälsovård
- resurserna varierar kraftigt mellan olika kommuner och mellan skolor
- det saknas ibland en tydlig ledning för denna verksamhet
- det finns en tendens att bilda centrala resursenheter

Utredaren Margitta Edgren drog slutsatsen att det råder en brist på verklig integrering mellan den pedagogiska och de elevvårdande verksamheterna i skolan.

- Eftersom skolan ska skapa en miljö där elevernas lärande och allmänna utveckling ska främjas tycker institutet att det är viktigt att denna integration kommer till stånd. Vår uppgift är att ge stöd till kommunerna så att elever med funktionsnedsättningar kan delta på lika villkor. Därför är det av stor vikt att institutet vet hur kommunerna organiserat sin verksamhet i detta avseende. Vi tror också att kommunerna har glädje och nytta av att ta del av hur andra tänkt och gjort, avslutar Jan Rocksén.

Detta är det fjärde i en serie av fem seminarier kring elevhälsa som Specialpedagogiska institutet arrangerar på olika platser i landet under våren. En speciell webbsida har öppnats för denna satsning. Den finns på adressen www.sit/direkt/elevhalsa.

För mer information, kontakta:
Lennart Rådbrink, samordnare för seminariet
Tel 08-737 16 19
lennart.radbrink@sit.se

Sten Vesterman, regionchef
Tel 08-737 16 01
Sten.vesterman@sit.se

Annika Sundström, informationschef
Specialpedagogiska institutet
Box 1100, 871 29 Härnösand
0611-887 81, 070-229 43 45
www.sit.se