Länsstyrelsen i Östergötlands län

Landsbygdsturistdag i Arbetets Museum

Evenemang

16
MAR
Arbetets Museum i Norrköping
  -

Landsbygdsturistdag i Arbetets Museum i Norrköping,
16 mars, 2006, 09.30 – 15.30

- Marknadsföring och marknadskommunikation som redskap för ett lönsamt turistföretagande -

Turismen är en av de snabbast växande branscherna idag. För att lyckas som turistentreprenör krävs kunskaper
om hur marknaden fungerar och vad kunderna efterfrågar.

Denna idédag är till för dig som bedriver
turistverksamhet på landsbygden idag, eller som funderar på att starta en sådan verksamhet. Dessa föreläsningar
ska ge dig inspiration och verktyg för att kunna bedriva ett lönsamt företagande.

Årets landsbygdsturistdag har fokus på marknadsföring och marknadskommunikation, som är nyckeln till lönsam
försäljning. Under dagen kommer ni även att få information om hur ni lyckas på den internationella marknaden.
Vi har också bjudit in flera media som kommer att presentera sig.

Program
09.30 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.45
11.45 – 12.45
12.45 – 13.45
13.45 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.30
Kaffe
Förverkliga dina idéer och få bättre lönsamhet. Reidar
Svedahl, marknadsförare och inspiratör
Marknadsföring och trender
Östsvenska Turistrådet
Lunch.
Nu kommer de utländska besökarna!
Östsvenska Turistrådet.
Vilken nytta har jag av tidningar, tv, radio, i min
marknadsföring.
Kaffe
Företagspresentationer på lyckade
marknadsföringssatsningar.
- STF Vandrarhem Brådtom Sluss/Göta Kanal, Ewa
Persson
- Ombergs Kajaker, Mattias Karlsson
Elmershult i Ydre kommun

Själva idédagen är helt kostnadsfri men ni betalar för förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika, 190
kr/person. Kontant betalning på plats.
Anmälan är obligatorisk och görs senast 9:e mars till Margareta Kernell
på e-mail: margareta.kernell@e.lst.se eller telefon 013-19 63 14.

Denna idédag genomförs i samarbete mellan Länsstyrelsen Östergötland, Upplev Östgötalandet och Östsvenska
Turistrådet.