Länsstyrelsen i Östergötlands län

Landshövding Björn Eriksson och biskop Martin Lind inviger och välsignar Östergötlands nyaste naturreservat.

Evenemang

31
MAR
Samling vid Yxnerums kursgård nära Yxnerums kyrka
 
I miljömålet Levande skogar ingår att värdefulla skogar i landet ska bevaras för framtiden. Länsstyrelsen har nyligen beslutat om naturreservatet Hästenäs kyrkskog vid Yxningen i Åtvidabergs kommun. Naturreservatet är ett av de större skogsreservaten i Östergötland och Sydsverige. Bildandet av naturreservatet har skett i nära samarbete med markägaren som är Linköpings stift genom Egendomsnämnden och Länsstyrelsen. Stiftet har stått för halva kostnaden och den svenska staten genom Naturvårdsverket för den andra hälften. I Hästenäs kyrkskog finns ett stort, över 400 ha, barrdominerat gammelskogsområde med stort lövinslag och mycket hög andel av nyckelbiotoper, sk värdekärnor, med mycket höga naturvärden. I naturreservatet finns många hotade arter av olika slag; insekter som svart praktbagge på gammeltallar, svampar i form av ullticka på granlågor finns allmänt i området. Dessutom finns också mycket krävande hotade arter som blackticka på granlågor och raggbock på tallågor. Området är starkt kuperat och ligger vid sjön Yxningen i Åtvidabergs kommun. Hästenäs kyrkskog ingår också i det europeiska nätverket Natura 2000. Tid: Fredag 31 mars kl. 10.00 - ca 13.15 Plats: Samling vid Yxnerums kursgård nära Yxnerums kyrka, se bifogad karta Program: 10.00 Fika på kursgården 10.30 Gemensam transport i buss till naturreservatet (bara kort sträcka) 10.45 -- 11.45 Mindre vandring i naturreservatet 12.00 - 12.20 Invigningsceremoni i naturreservatet Media är välkommen att delta under hela eller delar av programmet. För mer information kontakta gärna: Maria Taberman, 013-19 63 25, 0703-18 63 25 maria.taberman@e.lst.se Skickar oxå lite bilder som kan fås via Maria Taberman! Mariethe Mariethe Larsson, Informationschef E-post: mariethe.larsson@e.lst.se Arb: 013-19 63 75 , Mobil: 0703- 66 73 66 Länsstyrelsen Östergötland Östgötagatan 3, 58186 Linköping