Splendor Plant AB

Landskapsingenjörsdagen

Evenemang

04
FEB
SLU Alnarp, norr om Malmö
Landskapsingenjörsdagen sätter fokus på landskapsingenjörens arbetsmarknad över hela Sverige och är en mötesplats för landskapsingenjörer, studenter och näringslivet. Splendor Plant är på plats och visar produkter för spännande och attraktiva växtmiljöer. Träd, solitärbuskar, Splendor Färdig Häck®, Splendor Färdig Rabatt® och Splendor Solitärperenner® är produkter som ger förutsättningar att skapa färdiga resultat direkt! Hos oss hittar du också varumärkena: E-plantor, EasyElegance® rosor och Endless Summer® hortensior.