Utrikesdepartementet

Lars-Olof Lindgren reser till Buenos Aires

Evenemang

06
MAR
Buenos Aires
-   -
Statssekreterare Lars-Olof Lindgren befinner sig den 6-7 mars i Buenos Aires för att bland annat inviga Exportrådets nya kontor. Invigningen sker tillsammans med Argentinas utrikesminister Jorge Taiana. Under besöket kommer Lars-Olof Lindgren också att diskutera de pågående förhandlingarna i WTO samt Argentinas och Sveriges bilaterala ekonomiska relationer. Lars-Olof Lindgren kommer därutöver att träffa en rad svenska företag på plats i Argentina. Han träffar också pressen i anslutning till invigningen av Exportrådets nya kontor. Kontakt: Emma Nilsson Ämnessakkunnig 08-405 55 16 0708-89 82 45