Länsstyrelsen i Jönköpings län

Leader nu i hela Sverige

Evenemang

09
FEB
Jordbruksverkets kurslokal, Gjuterigatan 4
  -
Emilkraften i Mariannelund, Lövträprojektet i Sävsjö, Ramkvillabygdens unika utveckling alla är dom exempel på resultat av Leadermetoden för landsbygdsutveckling. Från att ha omfattat vissa delar av länet och landet gäller Leader nu i hela Sverige vilket ger nya möjligheter - inte minst när det gäller finansiering. Informationsmöte om leadermetoden för lokal utveckling Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Svenska Leadernätverket och Glesbygdsverket bjuder gemensamt in till ett informationsmöte om Leader. Avsikten med informationsmötet är att sprida information om Leadermetoden och vad den kan komma att innebära för landsbygdsutvecklingen. Media hälsas välkomna till informationsmötet. Leader som arbetsmetod har funnits inom EU sedan 1991 och är en förkortning på franska som översatt till svenska betyder "samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi". I Sverige har metoden använts sedan 1995 inom vissa landsbygdsområden. Leadermetoden gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Syftet är att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå målsättningarna för utveckling av landsbygden. Tid: Fredagen den 9 februari klockan 12.30 - 16.30 Plats: Jordbruksverkets kurslokal, Gjuterigatan 4 Pressinformation: Klockan 14.00 Målgrupp: Partnerskapet för Jönköpings läns landsbygdsprogram Program 12.30 - 12.40 Start välkommen Länsstyrelsen 12.45 - 13.00 Landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen 13.00 - 13.30 Leadermetoden Nätverket 13.30 - 14.00 Erfarenheter från ett Leaderområde Lokal Aktionsgrupp 14.00 - 14.30 Kaffe och pressinformation 14.30 - 15.00 Leader i framtiden Jordbruksverket 15.00 - 15.15 LAGs juridiska roll Glesbygdsverket 15.15 - 15.45 Frågor och diskussion Alla 15.45 -16.00 Avslut Länsstyrelsen