22
APR
Acando, S:t Eriksgatan 5, Göteborg
  -
Har din verksamhet stor utvecklingspotential som du vill tillvarata? Vill du få till stånd konkreta, realistiska och varaktiga förändringar? Funderar du på hur det rätta engagemanget skapas i organisationen för att uppnå önskade framsteg? Då kan förbättringsfilosofin Lean utgöra framgångsreceptet.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget