27
APR
Acando, Jakobsgatan 6, Stockholm
  -
Har din verksamhet stor utvecklingspotential som du vill tillvarata? Vill du få till stånd konkreta, realistiska och varaktiga förändringar? Funderar du på hur det rätta engagemanget skapas i organisationen för att uppnå önskade framsteg? Då kan förbättringsfilosofin Lean utgöra framgångsreceptet. Seminariet ger dig konkreta tips på hur du åstadkommer omedelbara förbättringar i verksamheten och samtidigt lägger grunden för långsiktigt önskad utveckling med delaktiga samt dedikerade medarbetare i förarsätet.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget