C2 Management

C2 Lean-nätverk 2012 tjänster & administration med studiebesök (januari-maj)

Evenemang

25
JAN
C2 Managements lokaler, Observatoriet, Drottninggatan 120, Stockholm
  -

FOKUS PÅ LÄRANDE OCH FÖRBÄTTRING!
Nya idéer och inspiration driver ditt lärande och din verksamhets utveckling. I vårt Lean-nätverk med fokus på tjänster och administration får du möjlighet att diskutera erfarenheter och ta till dig råd och tips från framgångsrika verksamheter.

PRAKTISKA ERFARENHETER - METODERNA SOM GER BESTÅENDE RESULTAT
C2 Management har under de senaste 12 åren drivit över 25 mycket uppskattade förbättringsnätverk. Flera personer har återkommit och deltagit i mer än ett nätverk. Framgångsreceptet har varit öppenhet och fokus på det som deltagarna själva upplever som problem och behöver andras idéer och tips för att lösa. Viktigt är att deltagarna och nätverksledarna delar med sig av det som fungerar bra, men även tar upp saker som inte fungerar.

Nätverket pågår från januari till maj 2012 och vi träffas fem gånger. Du och övriga deltagare styr vilka specifika frågeställningar som tas upp och vi på C2 Management leder träffarna.

DU FÅR: 

  • Ta del av erfarenheter, tips och råd genom att regelbundet träffa andra Lean-entusiaster
  • Hjälp med dina problem genom att ta upp dina egna frågeställningar till diskussion
  • Nya metoder, perspektiv och idéer genom utbyte av praktiska erfarenheter som du kan använda dig av i din egen organisation
  • Möjlighet till resultatorienterad coachning kring ett pilotprojekt du driver i din egen verksamhet
  • Ett utökat nätverk för framtida kontakter

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE!
Nätverket är begränsat till 15 medlemmar för att vi snabbare ska lära känna varandra och kunna dra nytta av varandras erfarenheter, tips och råd.

TIDER, VÄRDAR & FOKUS FÖR TRÄFFARNA
Samtliga träffar inleds med ett studiebesök fokuserat på ett visst tema. Resterande tid ägnas åt diskussion, erfarenhetsutbyte och kompetensbyggande gruppövningar kring samma tema.

Träff 1: Onsdagen den 25/1, kl 10.00-16.00:
Lean-coachning och ledarskap – så får ni enklare igång ett lönsamt förbättringsarbete

Värd: C2 Management i Stockholm

Obs: Datum och exakt innehåll för träff 2-5 är än så länge preliminära

Träff 2: Tisdagen den 21/2, kl 10.00-16.00:
Att visualisera nyttan av kunddriven verksamhetsutveckling i administrativa processer

Värd: Meddelas inom kort 

Träff 3: Tisdagen den 20/3, kl 10.00-16.00:
Visuell mål- och projektstyrning – så skapar du en standard för organisatoriskt lärande

Värd: Meddelas inom kort

Träff 4: Tisdagen den 17/4, kl 10.00-16.00:
Affärsdrivet förbättringsarbete - så styr du förbättringsarbetet mot verksamhetens strategiska mål

Värd: Meddelas inom kort
 

Träff 5: Tisdagen den 22/5, kl 10.00-16.00:
Behovsstyrd och faktabaserad tjänsteutveckling – nöjdare kunder med Lean i tjänstesektorn

Värd: Meddelas inom kort

Registrering

Anmäl dig till evenemanget