Banverket

Lek inte med risk för livet

Evenemang

22
MAR
 
Barn och ungdomar i Fagersta, Norberg och Karbenning riskerar livet genom farlig lek. Nu besöker Banverket skolbarnen för att informera om säkerhet vid järnvägen. Skadegörelse, stenkastning och sabotage har förekommit många gånger det gångna året. Detta har lett till inställda och försenade tåg och höga kostnader för Banverket som får skicka ut jourpersonal i tid och otid för att reparera. Lokförare som passerar rapporterar ofta om barn som vistas på eller i närheten av spåren i området. Lek på plattformar och bangård har också rapporterats. Det värsta är att barn och ungdomar inte är medvetna om vad de riskerar och vilka konsekvenser det kan få både för dem själva och för andra. Något som dessvärre också har lett till flera tillbud till olyckor den senaste tiden. Nu besöker Banverkets skolinformatörer barn och ungdomar på skolorna i Fagersta, Norberg och Karbenning. - Vi reagerar mot de negativa attityder som leder till att ungdomar utsätter sig själva och andra för livsfara. Vi måste gemensamt värna om kollektivtrafiken - och lära hur man beter sig vid järnvägen, säger Mikael Fabel, projektledare för skolinformation i Banverket. Under mars månad besöker vi Nickebo skola i Karbenning den 22/3, Risbroskolan i Fagersta samt Centralskolan i Norberg. Vill redaktionen vara med vid något informationsmöte med eleverna eller om ni har frågor, kontakta Mikael Fabel på 08-762 24 08, 070-654 24 08 eller presstjänsten, Östra banregionen 08-762 47 00.