Västtrafik

Lidköpings Resecentrum – arkitektförslag visas 16 januari

Evenemang

16
JAN
Lidköping, stadshusets foajé
 
Västtrafik, Lidköpings kommun och Västra Götalandsregionen samarbetar i EU-projektet SustAccess för att på bästa sätt utforma Lidköpings Resecentrum. Målet är att göra resecentrum så tillgängligt, attraktivt och funktionellt att det bidrar till att öka resandet med hållbara transportmedel. Viktiga frågor i sammanhanget är också att främja och förbättra kontakterna mellan resecentrum och torget, ta hänsyn till den omgivande stadsmiljön och skapa förutsättningar för en god servicenivå. De arkitektförslag som tagits fram för det nya Lidköpings Resecentrum kommer att visas för pressen den 16 januari kl 16.00 i stadshusets foajé. Klockan 17.30 har deltagarna från projektets fokusgrupper inbjudits till en förhandsvisning av förslagen, från och med den 17 januari kommer förslagen att visas för allmänheten. - Lidköpingsbornas synpunkter är viktiga i det fortsatta arbetet med projektet. Under våren kommer vi i en urvalsprocess att välja det bästa förslaget, som sedan ska utvecklas vidare. Målet är att göra resecentrum så tillgängligt, attraktivt och funktionellt att det bidrar till att öka resandet med kollektivtrafiken, säger Tora Gustafsson på Lidköpings kommun De tre konsultgrupper som arbetat fram förslagen är: Abako/Ramböll, SWECO och Kanozi/WSP. Dessa har under hösten arbetat fram varsin gestaltning för Resecentrum och dess omgivningar. Konsultgrupperna har haft tillgång till allt bakgrundsmaterial som är framtaget i projektet däribland Lidköpingsbornas synpunkter från de fokusgrupper som genomfördes hösten 2004. Mellan den 17 januari och den 3 februari kommer förslagen att ställas ut i stadshuset. Då är allmänheten välkommen att titta och lämna sina synpunkter. Man kommer också att kunna titta på förslagen och lämna sina synpunkter via webben. Information kommer även att finnas i stationshuset och i väntsalen vid busstationen. För mer information kontakta projektledare Line Johansen, tel 031- 62 92 24, 0705-62 32 59 eller informationsansvarig i Skaraborg Anna-Karin Jonsson, tel 0500-46 44 24, 0702-61 76 78. Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Verksamheten omfattar buss- och tågtrafik, spårvagns- och skärgårdstrafik och drivs i fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken i respektive område. Verksamheten omfattar även anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor, färdtjänstresor, skolskjuts m m. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Västtrafik ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen. Moderbolaget finns i Skövde och dotterföretagen finns i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. Företaget har 180 anställda.