Sweden Songs

Lili & Susie, Rival, Stockholm 21/2 19.00

Evenemang

21
FEB
  -

"Stödkonsert för barnen på Haiti"

Till förmån för UNICEF:s arbete för barnen i det jordbävningsdrabbade områdena på Haiti

RIVAL, Stockholm 21/2 19.00 Lili & Susie m.fl
Arrangör: Strictly People Production & STAAN Production