Linné 2007

Linné2007 presenterar rese- och turistsatsning

Evenemang

23
MAR
TUR-mässan i Göteborg
 
Sverige blir från och med nästa år Linnémärkt – i bokstavlig bemärkelse. Från norr till söder kommer platser som Carl von Linné besökt att märkas upp och skyltas. Anledningen är nästa års 300-årsfirande av Linnés födelse. Välkomna till en pressträff under TUR-mässan där turist- och resesatsningen för Linnéåret presenteras. Bakom satsningen står flera av landets regionala turistråd och turistsamordnare tillsammans med den nationella jubileumsdelegationen Linné2007. I samma lokal kommer sedan seminarier med Linnéteman för de olika regionerna att hållas. Även här är representanter från pressen mycket välkomna. Program kommer att finnas på plats. Datum & tid Torsdag 23 mars, kl 9.30-ca 10.00 Plats & lokal TUR-mässan i Göteborg Seminarielokal R4 (plan 2) Presskontakt Kajsa Eriksson, pressekreterare nationella sekretariatet Linné2007 08-673 95 00, 0706-93 08 08, kajsa.eriksson@kva.se/linne2007press@kva.sewww.linne2007.se finns mer information om hela jubileumsfirandet. Om Linné2007väl hela Sverige so Nästa år är det 300 år sedan Carl von Linné föddes – en av tidernas mest betydelsefulla vetenskapsmän. Det firas med ett jubileum vars syfte bland annat är att lyfta fram naturvetenskapens och forskningens betydelse i samhället. Jubileet vänder sig till barn och unga, samt besökare och turister i Sverige. Året invigs den 28 jan, en nationell festvecka hålls runt födelsedagen den 23 maj och den 15 dec avslutas firandet. En nationell delegation är ansvarig för Linné2007 i Sverige. Ordförande i delegationen, och utsedd av regeringen, är landshövding Anders Björck. H M Konungen är jubileets beskyddare och i en särskild hederskommitté medverkar bland andra talmannen, statsministern, ärkebiskopen och utbildningsministern. Bakom året står även bland annat Kungl. Vetenskapsakademien, Svenska institutet, Sveriges Rese- och Turistråd, Vetenskapsrådet och Utrikesdepartementet. En rad universitet är engagerade, liksom museerna och myndigheter som Länsstyrelser och Riksantikvarieämbetet. Näringslivet på både nationell och regional nivå har en viktig del i aktiviteterna.