LKAB

LKAB, Delårsrapport första kvartalet 2009

Evenemang

20
APR
Luleå tekniska universitet, LKAB-salen.
 
Januari-mars • Nettoomsättningen minskade med 54 % och blev 2 308 (4 997) Mkr. • Rörelseresultatet minskade med 94 % och blev 165 (2 777) Mkr. • Resultatet efter finansiella poster minskade med 87 % och blev 351 (2 616) Mkr. • Resultat efter skatt uppgick till 251 (1 873) Mkr. • Operativt kassaflöde uppgick till - 1 124 (-65) Mkr. • Minskade leveranser med 46 % inom Mining Division. Hela rapporten bifogas. LKAB håller pressträff med anledning av denna rapport efter årsstämman, ca kl 16.00, måndag 20 april 2009, på Luleå tekniska universitet, LKAB-salen. Eventuella frågor besvaras därefter per telefon av VD Ola Johnsson, 070-373 81 00 eller Leif Boström, ekonomidirektör, 070-373 81 62. Hälsn Christina Niemi Autio LKAB, Information SE 98186 Kiruna Tel: +46 980 710 41, +46 70 342 10 41 Fax: +46 980 109 02 christina.niemi.autio@lkab.com