Östhammars Kommun

Lokala säkerhetsnämnden vill ha mer information

Evenemang

08
FEB
Östhammar på kommunkontoret, sammanträdesrum 1
  -

o Lokala säkerhetsnämnden vid de kärntekniska anläggning-arna i Forsmark håller mandatperiodens första sammanträde på torsdag den 8/2
o och kallar till en presskonferens samma dag kl 10:30-11:15 i Östhammar på kommunkontoret, sammanträdesrum 1.

- Detta är mandatperiodens första sammanträde för lokala säkerhets-nämnden, säger Anna-Lena Söderblom, m, ordförande. Vi vill veta hur långt Forsmark kommit i sitt säkerhetsarbete.

På mötets första del medverkar ledningen från Forsmarks Kraftgrupp och SKI med information till ledamöterna. Kl 10:30–11:15 håller vi en gemensam presskonferens och inbjuder medierna att delta.

På presskonferensen deltar;
Från Östhammars kommun
o Lokala säkerhetsnämndens ordförande/kommunstyrelsens vice ordfö-rande Anna-Lena Söderblom, m
o Lokala säkerhetsnämndens vice ordförande Barbro Andersson Öhrn, s
o Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg, c
o Kommunstyrelsens andra vice ordförande Margareta Widén Berggren, s
o Sten Huhta, kommunchef

Från Forsmarks Kraftgrupp AB
o Lars Fagerberg, vd och Ingvar Berglund

Från SKI
o Klas Idehaag och Anders Bredfell

Mer information genom Anna-Lena Söderblom, ordförande i Lokala säkerhets-nämnden, tel 0173-86000, 070-7234020.

Med vänlig hälsning

Sirkka-Liisa Bergkvist
Informationschef