L E Lundbergföretagen AB

Lundbergs substansvärde ökar

Evenemang

04
APR
Grand Hôtel, Stockholm.
 

I sitt tal vid dagens årsstämma i Lundbergs kommer VD Fredrik Lundberg redovisa att substansvärdet efter uppskjuten skatt per den 30 mars 2006 uppgick till 496 kronor per aktie, att jämföra med 421 kronor per aktie den 31 december 2005.

Lundbergs årsstämma äger rum idag, tisdagen den 4 april kl. 14,00, Grand Hôtel, Stockholm.

Stockholm den 4 april 2006

L E Lundbergföretagen AB (publ)