Improove

Månads KUD

Evenemang

15
OCT
Via http://www.improove.se
  -

Varje månad har vi något som vi kallar KUD.
KUD står för Kompentens Utbytes Dag och syftet är att våra medarbetare skall kunna dela med sig av kunskaper och erfarenheter med varandra. Självklart tycker vi att detta är något som vi även delar med oss till andra, så numera kommer vi sända detta via vår hemsida varje gång samt ha ett antal platser till förfogande på plats.

Den 15 oktober kommer vi dela med oss av följande:
- Rapport från Magentos konferens på Mallorca
- Kodstandard och PHP_CodeSniffer