Malmö Opera och Musikteater

Malmö Opera/Första spadtaget 6/8 kl 11

Evenemang

06
AUG
Framför Verkstans entré / sceningången mot parkeringsplatsen.
 
På måndag 6 augusti påbörjas schaktningsarbetet inför tillbyggnaden på operahuset i Malmö. Det blir den första större utbyggnaden som görs sedan 1959. Välkommen kl 11 för att se när Malmö Operas ordförande Douglas Roth och vice ordförande Conny Pettersson tillsammans tar första spadtaget. Efteråt blir det i god ordning cider och snittar! Plats: framför Verkstans entré / sceningången mot parkeringsplatsen. På plats finns också Göran Davidsson, projektledare Stadsfastigheter och Göran K Johansson, vd Malmö Opera med flera. Bygget som påbörjas ska bli en trevåningsutbyggnad i direkt anslutning till den befintliga byggnaden vid scenen Verkstan och baksidan av sceningången / receptionen – dvs mot parkeringsplatsen. Det kommer att bli: - Ny entré till Verkstan - Operaverkstans hemmascen och Malmö Operas lilla gästspelsscen. Dagens ingång till Verkstan behöver förbättras, tydliggöras och lyftas fram så att man lätt hittar hit och att upplevelsen av entrén inte uppfattas som en baksida. Stadsbyggnadskontoret och Länsantikvarien har deltagit i arbetet och godkänt placering, utseende etc. - Sammanträdeslokaler – Utrymmet för sammanträdeslokalen Lilla Bellini (tidigare kontor publikservice) kan återgå att vara del av foajén som det en gång var och en naturlig väg in i restaurangen. Kulturminnesvårdande myndigheter och publik ser detta som ett prioritetsprojekt. - Hiss till nuvarande kontorsbyggnad. – Idag finns det lagkrav på att det ska finnas hiss för anpassning enligt de handikappolitiska målen. - Kontor – Sedan 1973 har teatern haft behov av kontorslokaler i direkt anslutning till verksamheten i huset. Se liten historik nedan! Byggherre är Stadsfastigheter i Malmö med projektledare Göran Davidsson i spetsen. Arkitekt är Torsten Persson. Hjärtligt välkommen Catarina Ek Pressansvarig / Publicity Manager Malmö Opera och Musikteater AB Box 17520 SE-200 10 Malmö Tel/Phone +46(0)40 20 84 22 Mobil/Mobile +46(0)703 58 90 71 Fax +46(0)40 20 84 23 E-mail catarina.ek@malmoopera.se www.malmoopera.se Liten lokalhistorik! Vid teaterns invigning 1944 konstaterades det att det fanns för lite repetitionslokaler och för få loger. 1959 byggdes en ny administrationsflygel bakom Intiman, och de tidigare kontorsrummen blev loger. 1973 flyttade delar av administrationen till Helmfeldtsgatan. På 1980-talet satt delar av administrationen på Pilgården under 4-5 år. På 1980-talet föreslår Grengerska-utredningen att kontor, verkstäder mm skulle byggas på baksidan av teatern. På mitten av 1980-talet flyttade delar av publikservice till ett svartbygge (den sk baren) till vänster i nuvarande foajé. 1990 till 1994 var delar av administrationen inhyst i tillfälliga baracker, bakom administrationsflygeln. 1991 kontoriserades delar av foajén, (dagens Lilla Bellini) för att lösa delar av marknadssektionens behov av lokaler. Svartbygget avvecklades. 1994 lämnade delar av administrationen Hemfeldtsgatan och flyttade till dels Hipp (MDT) dels teaterns kontor. 1999 flyttade marknadssektionen från teaterns administrationsbyggnad till tillfälliga baracker, bakom administrationsflygeln. 2001 flyttade marknadssektionen till 1 våningen i det sk Holmen, på Östra Rönneholmsvägen 7. 2002 görs kontoret bakom Storans biljettkassa om till sammanträdeslokalen Lilla Bellini.