Eli Lilly

”Mannens bästa – Hälsa och potens genom hela livet” kommer till Göteborg

Evenemang

15
DEC
Centralstationen
  -
Informationskampanjen ”Mannens bästa – Hälsa och potens genom hela livet” besöker tre svenska städer under julmånaden. Män och deras partners erbjuds stöd och rådgivning kring manlig och sexuell hälsa av Malena Ivarsson, socionom och auktoriserad klinisk sexolog och Eddie Sandström, leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut.