DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Marsch för tillgänglighet 20 maj!

Evenemang

20
MAY
Marsch genom centrala Stockholm från Observatorielunden till Mynttorget i Gamla stan.
  -

Lördagen den 20 maj genomförs för fjärde året i rad demonstrationen ”Marschen för tillgänglighet” i Stockholm.
Marschen som stöds över hundra organisationer och företag går under en enda paroll: Otillgänglighet måste klassas som diskriminering av personer med funktionshinder!
Att inte kunna välja vilken restaurang, biograf, teater eller skola vi vill gå på, utan vara hänvisade till det näst eller tredje bästa alternativet är kränkande och diskriminering av samma dignitet som den dörrvakt som förvägrar en gäst tillträde på grund av personens hudfärg eller sexuella läggning.
Marschen startar med samling vid Observatorielunden kl 13.15 och avgår kl 14.00. Via Sveavägen, Sergels torg, Hamngatan, Kungsträdgårdsgatan och Strömbron når täten Mynttorget i Gamla Stan efter uppskattningsvis en dryg timme.
Vår ambition är att där överlämna en appell, alternativt "tidigt remissvar", till demokratiminister Jens Orback vilken i slutet av februari tog emot Diskrimineringskommitténs slutbetänkande.
I slutbetänkandet föreslås att bristande tillgänglighet skall utgöra en grund för diskriminering, d v s det krav som Marschen för tillgänglighet har demonstrerat för tre år i rad.

I samband med marschen planeras också en syntolkad filmfestival av organisationen Unga Synskadade. Vid slutmålet Mynttorget kommer också det s k STIL-priset Hjärter Ess att överlämnas till en person som har gjort stora insatser för personer med funktionshinder i Sverige.

För ytterligare information, kontakta:
Hans Filipsson
Koordinator
018-510 999, 0708-77 27 67
hans@marschen.se

Lasse Andersson
Pressansvarig, DHR
0708-84 80 31
lasse.andersson@dhr.se

Bland de stödjande organisationerna märks bl a: Antidiskrimineringsbyrån i Karlskrona - Astma och Allergiförbundet - Defekta Journalister - DHR (De Handikappades Riksförbund) - DUNS (De Unga med Neurologiska funktionshinder i Sverige) - FfdN (Föreningen för de Neurosedynskadade) - FQ (Forum - Kvinnor och Handikapp) - FSA (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter) - FSDB (Föreningen Sveriges Dövblinda) - FöR (Förbundet Rörelsehindrade) - Förbundet Unga Rörelsehindrade - Föreningen JAG - Gävle Handikappteater - HRF (Hörselskadades Riksförbund) - HSO (Handikappförbundens Samarbetsorgan) - Independent Living Institute - KFA (Koalition För Amputerade) LSR (Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund) NHR (Neurologiskt Handikappades Riksförbund) RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) – Reumatikerförbundet - Riksorganisationen Unga Reumatiker - Riksorganisationen Unga Synskadade - RTP (Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade) - SDR (Sveriges Dövas Riksförbund) - SHIA (Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening) - SHIF (Svenska Handikappidrottsförbundet) - STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige) - Svenska Diabetesförbundet - SRF (Synskadades Riksförbund) - ÖR (Överviktigas Riksförbund) - Anpassarna Gunnérius AB - Funka Nu AB – Humlegården - Turism för alla.