Evenemangstips

Marschen för tillgänglighet 20 maj - Otillgänglighet är diskriminering!

Evenemang

20
MAY
Stockholm
 

Lördagen den 20 maj genomförs för fjärde året i rad demonstrationen Marschen för tillgänglighet genom Stockholm.
Marschen som stöds av över hundra organisationer och företag går under en enda paroll: Otillgänglighet måste klassas som diskriminering av personer med funktionshinder!

Att inte kunna välja vilken restaurang, biograf, teater eller skola vi vill gå på, utan vara hänvisade till det näst eller tredje bästa alternativet är kränkande och diskriminering av samma dignitet som den dörrvakt som förvägrar en gäst tillträde på grund av personens hudfärg eller sexuella läggning.

Marschen startar med samling vid Observatorielunden kl 13.15 och avgår kl 14.00, via Sveavägen, Sergels torg, Hamngatan, Kungsträdgårdsgatan och Strömbron når täten Mynttorget i Gamla Stan efter uppskattningsvis en timme
Vår ambition är att där överlämna en appell alternativt "tidigt remissvar" till demokratiminister Jens Orback vilken i slutet av februari tog emot Diskrimineringskommitténs slutbetänkande.

I slutbetänkandet föreslås att bristande tillgänglighet skall utgöra en grund för diskriminering, d v s det krav som Marschen för tillgänglighet har demonstrerat för tre år i rad.

I samband med marschen planeras också en syntolkad filmfestival av Riksorganisationen Unga Synskadade. Syntolkning innebär att någon berättar vad som syns på en film. Vid slutmålet Mynttorget kommer också det s k STIL-priset Hjärter Ess att utdelas. Det är instiftat för att uppmuntra enskilda eller kollektiv till initiativ som förtjänstfullt synliggör STILs hjärtefrågor såsom antidiskriminering, tillgänglighet, medborgerligt likavärde etc.

För mer information se:
www.marschen.se – Marschen för tillgänglighet
www.stil.se - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Kontakt:
Lasse Andersson, pressansvarig 08-685 80 31, 0703-84 80 31 lasse@marschen.se

Hans Filipsson, koordinator 018-510 999, 0708-77 27 67, hans@marschen.se

___________________________________________________________________

STIL är en del av IL-rörelsens globala nätverk och bildades redan 1984. Vi ville visa att den som behövde personlig assistans för att klara vardagen kunde vara arbetsgivare och åstadkomma bättre kvalitet – till samma kostnad som hemtjänsten. Det tog ett decennium, men slutligen röstade riksdagen igenom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade år 1993.
Som vi ser det handlar ett liv i egen regi inte om att vi ska göra allt själva eller om att vi inte behöver någon. Mer om att alla, oavsett funktionshinder, kan lära sig att ta mer ansvar och bidra mer till samhället. Självklart ska vi ha samma valmöjligheter som icke-funktionshindrade: gå i samma skola, åka samma buss, handla i samma affär och få ett arbete som passar vår utbildning och kompetens.

STIL – Arenavägen 63, 7 trappor – 08-506 221 50 – www.stil.se