Lunds universitet

Maskinlika djur och djurlika maskiner på CAMVIS-dagen

Evenemang

04
DEC
Lunds universitet
 
Mörkerseende kameror med inspiration från djurens ögon, maskinlika djur och djurlika maskiner. Eller varför inte uppmärksamma maskiner? Detta och mycket annat får man höra mer om på CAMVIS-dagen, måndagen den 4 december på Lunds universitet. Under måndagen samlas forskare och intresserad allmänhet och press i Högtidssalen på Zoologen, Helgonavägen 3 i Lund för att lyssna på intressanta föredrag, se demonstrationer av fjärilar och diverse robotar, samt diskutera aktuella projekt som visas på postrar. CAMVIS (Centre for Animal & Machine VISion) är ett samarbete mellan biologer, fysiker, kogntitionsforskare och matematiker med ett gemensamt intresse för synforskning och dess praktiska tillämpningar. Samarbetet har redan resulterat i ett flertal patent och uppfinningar, förutom den framgångsrika grundforskning som bedrivs över fakultetsgränserna. CAMVIS-dagen invigs av vicerektor Björn Wittenmark kl 9.00 och avslutas med lunch för alla anmälda kl 12.00. Alla som är intresserade av att komma kan anmäla intresse på info@camvis.lu.se. Fullständigt program kan laddas ner på projektets hemsida www.lu.se/camvis Välkomna! Medverkande institutioner och kontakt: Syngruppen samt Genetik, Inst för Cell- och Organismbiologi, kontakt Dan-Eric Nilsson, 046-222 9345 Kognitionsvetenskap, Filosofiska institutionen, kontakt Christian Balkenius, 046-222 3251 Komplexa system, Teoretisk fysik, kontakt Henrik Jönsson 222 0663 eller Bo Söderberg 046-222 9072 Matematikcentrum, LTH, kontakt Gunnar Sparr, 046-222 8528 eller Karl Åström 046-222 45 48