Göteborgs universitet

Matteintresserade gymnasister träffas, tävlar och har kul

Evenemang

17
NOV
Chalmers, Palmstedtsalen, Chalmersplatsen 2, Göteborg
-   -
Pressmeddelande från Göteborgs universitet och Chalmers De bristfälliga kunskaperna i matematik hos dagens gymnasister har diskuterats mycket under senare år. Det finns emellertid de som är genuint intresserade av matematik. För dem anordnas Sonja Kovalevsky-dagarna. I år hålls arrangemanget i Göteborg den 17-18 november på Institutionen för matematiska vetenskaper vid Chalmers och Göteborgs universitet. Under världsmatematikåret 2000 arrangerades Sonja Kovalevsky-dagarna för första gången, och blev en succé med många nöjda deltagare. De har sedan dess återkommit varje år vid olika universitet i Sverige. Målet med Sonja Kovalevsky-dagarna är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför valet av högskoleutbildning. Varje gymnasieskola med naturvetenskapsprogram inbjuds att skicka två elever, som väljs ut bland dem som visar ett levande intresse för ämnet matematik. Rektor och lärare utser deltagarna, vilka helst ska vara en kvinnlig och en manlig elev som går sista året. Till årets dagar är 172 gymnasieelever anmälda. Dagarna syftar till att ge deltagarna - en bild av matematikens betydelsefulla roll i vårt samhälle - förståelse för matematikens snabba och fortgående utveckling under de senaste hundra åren - tillfälle att möta inspirerande förebilder inom utbildning, forskning och näringsliv - kunskap om behovet av goda matematikkunskaper i ett framtida yrkesliv - goda möjligheter att knyta kontakter med likasinnade Nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien arrangerar Sonja Kovalevsky-dagarna i samarbete med Svenska matematikersamfundet. Matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola står för genomförandet år 2006. Under arrangemanget kommer också Sonja Kovalevsky-priset att delas ut till en gymnasieelev som har genomfört ett arbete i matematik. Sonja Kovalevsky (1850 - 1891), framstående rysk matematiker och den första kvinnliga professorn i matematik i modern tid. Hon var verksam vid Stockholms universitet under åren 1884 – 1891. Var: Chalmers, Palmstedtsalen, Chalmersplatsen 2, Göteborg När: 17 november kl. 10.00 – 18 november kl 17.00 Mer information: Universitetslektor Thomas Wernstål, tel 031-772 5892 eller 070-335 77 31 Se också program mm på http://www.chalmers.se/math/SV/samverkan/sonja-kovalevsky-dagarna