Vägvalet

Medborgarinitiativet - Folkets röst, politikens stöd

Evenemang

31
MAR
Scandic Hotell Rubinen, Kungsportsavenyn 24
 
Från medborgarinitiativ till medborgardialog Den 1 april får vi en ny möjlighet att påverka. Det europeiska medborgarinitiativet införs. Förra året fick vi med den nya grundlagen dessutom ett förstärkt folkinitiativ i kommuner och landsting. Därför gäller det nu att uppmuntra, möjliggöra och stödja det aktiva medborgarskapet och stärka dialogen mellan medborgare och institutioner på alla nivåer, så att den representativa demokratin stärks! Ett seminarium om den deltagande demokratin i världen, Europa, Sverige och Göteborg Välkommen till ett spännande seminarium med journalisten och demokratiutvecklaren Bruno Kaufmann. På 1990-talet var han en av initiativtagarna till det nya europeiska medborgarinitiativet. Sedan många år tillbaka stödjer han statliga och icke-statliga organisationer i deras demokratisatsningar. Som valnämndens och demokratiberedningens ordförande i Dalarnas huvudstad Falun bidrar han dessutom till att stärka den deltagande infrastrukturen i kommuner och landsting. Kom och lär Dig mera om ✦ Varför det nya europeiska medborgarinitiativet är det första ”superdemokratiska“ verktyget i världshistorien ✦ Hur den moderna representativa demokratin stärks genom direktdemokratiska verktyg på alla politiska nivåer. ✦ De stora möjligheterna för Göteborg att bli en av Sveriges främsta demokratikommuner. Anmälan senast 27 mars till konferens@vagvaletgbg.se eller 0734-42 45 42