Mental Ergonomi, Anneli Godman

Mental Ergonomi - en "bruksanvisning" till hjärnan

Evenemang

24
OCT
Kastellet, Kastellholmen, Stockholm Fika serveras från 15.00
  -
Vill du veta varför det räcker med en ovälkommen instruktion för att ”gå igång”? Och hur du får tiden att räcka till mer genom att använda arbetsminnet smart? Eller hur du skapar en trygg och tillitsfull grund för en omorganisation? Välkommen på seminarium om Mental Ergonomi – en ”bruksanvisning” till hjärnan Hur vi kan jobba med hjärnan i stället för mot. Läs utförlig information på www.agodman.se Mental Ergonomi är forskningsbaserad kunskap om hjärnan och anpassning av arbetsrutiner för både prestation och välmående. Och mindre stress. Varför behövs detta? I vårt informationstäta, förändringssnabba och tankekrävande arbetsliv räcker det inte med en bra kontorsstol vi behöver anpassa den mentala miljön för att prestera och må bra. Det behövs kunskap för att förstå hur man bäst kan ta ansvar för sin mentala kapacitet. Alla har ett ansvar, ledare såväl som för medarbetare. Anneli Godman är expertskribent på Sveriges ledarskapssajt motivation.se inom "Hjärna, stress och prestation. Anneli informerar, coachar och utbildar på området. Under året har flera tutbildningar och seminarier genomförts med fin respons. Ny utbildningsdag 21 november. Utbildningar och seminarium anordnas också företagsinternt. Anmälan senast 9 oktober till anneli@agodman.se Journalister som intresserar sig för ämnet deltar gratis. Anmälan obligatorisk.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget