Landstinget i Jönköpings län

Mikrosystemfestivalen i Jönköping – en internationell mötesplats

Evenemang

01
MAR
Jönköpings Hotell & Konferens
-   -
På torsdag 1 mars 2007 öppnar Landstingets fjärde festival för vårdens mikrosystem. I år är intresset extra stort och gäster kommer bland annat från Libanon, Saudiarabien och USA. Vad är ett mikrosystem? Det kliniska mikrosystemet är hälso- och sjukvårdens minsta värdeskapande beståndsdelar. Det är den lilla grupp medarbetare som regelbundet arbetar tillsammans med patienten. Jämfört med en arbetsgrupp eller team är att mikrosystemet även inbegriper patienten. IT-system, mål och resultat är också delar av ett mikrosystem. Internationell mötesplats Mikrosystemfestivalen är en internationell smältdegel av synsätt och kulturer om hur hälso- och sjukvården kan förbättras genom att utgå från det patientnära arbetet där vården ges och värdet för patienten skapas (= mikrosystemet). På festivalen möts vi och lär av varandras erfarenheter. Kvalitetskonferens Det är alltså fjärde året Landstinget i Jönköpings län bjuder på mikrosystemfestival. Årets tema är ledning, ledarskap och spridning. Festivalen vänder sig till chefer och andra som arbetar med kvalitetsfrågor inom hälso- och sjukvården. Världskända föreläsare Programmet är som vanligt fyllt av spännande föreläsningar. Ett av dem handlar om samspelet mellan teknik och människa och hur en säker hälso- och sjukvård kan byggas. Föreläsare här är professor René Amalberti, en av de ledande namnen inom patientsäkerhet i världen. Medierna är välkomna att besöka hela eller delar av mikrosystemfestivalen 1–2 mars 2007 i Jönköping! Tid: Torsdag 1 mars kl 9–16.30 och 2 mars kl 8.30–16 Särskilt välkomna på fredag 2 mars kl 10–11.50 till World café, som är ett öppet torg där olika länder presenterar sina utvecklingsarbeten. Rolf Bardon, Qulturum, finns på plats för att guida och hjälpa till med översättning för dem som så önskar. På torsdag förmiddag presenteras postrar med svenska exempel på samma sätt som World café. Plats: Jönköpings Hotell & Konferens, Centralgatan i Jönköping (vägbeskrivning, se www.lj.se/microsystemfestival) Kontakt: • Utvecklingsdirektör Göran Henriks 036-32 50 95, 070-622 45 15 • Informationsstrateg Rolf Bardon 036-32 12 86, 070-211 31 88 • Informatör Rebecka Berger 036- 32 12 05 Ring gärna före konferensen om du vill ha tips på intressanta föreläsningar (de är på engelska). Mer information: • www.lj.se/microsystemfestival Landstingets pressmeddelanden: www.lj.se/omlandstinget Vänliga hälsningar Lisbeth Lejon Informationsavdelningen Landstinget i Jönköpings län Box 1024 551 11 Jönköping lisbeth.lejon@lj.se 036-32 40 46, 0705-63 40 46 www.lj.se