Svensk Vindkraftförening

Miljöforum Öland 2010

Evenemang

28
SEP
Ekerum Golf & Resort
-
Hela Sverigens mötesplats för grön energi och miljövänliga fordon. Miljöforum Öland är ett arrangemang av Ölands Skördefest och Ekerum Golf & Resort i samarbete med Bixia, Energikontor Sydost, Energimyndigheten, Gröna Bilister, Regionförbundet i Kalmar Län, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket och Svensk Vindkraft Förening. www.miljoforum-oland.se