Röda Korset - Skåne och Halland

Millenniemålen - klarar vi dom?

Evenemang

12
OCT
Humanitetens Hus, Drottningtorget 8, Malmö
  -
Vid millennieskiftet 2000 satte FN:s Utvecklingsprogram (UNDP) upp åtta tidsbundna och mätbara utvecklingsmål. Hur kom dom till? Varför ser dom ut som dom gör? Vad krävs för att vi ska klara av att uppnå dom? Monica Lorensson arbetar på FN:s Utvecklingsprograms nordiska kontor. I kväll ser hon tillbaka på de första tio årens arbete. Hur långt har vi egentligen kommit? Inget inträde! För info: 040-32 65 42 www.humanitetenshus.se