Mitt Liv

Mitt Liv HR-Träff i Malmö

Evenemang

14
FEB
Advokatfirman Vinge, Östergatan 30, 211 22 Gamla Staden
  -

Hur förhåller vi oss till medarbetare som bär religiösa symboler?

Mitt Liv, tillsammans med experter från Vinge Advokatbyrå, handleder oss igenom följande diskussioner med stort fokus på erfarenhetsutbyte.


Kan en arbetsgivare ha en neutralitetspolicy, dvs. en policy om ålägger samtliga anställda att bära en neutral klädsel och som inte tillåter att symboler för religiösa, politiska och filosofiska övertygelser syns? Hur förhåller sig i så fall en sådan policy till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder när det gäller religion eller annan trosuppfattning?
Arbetsgivare idag måste ta ställning. På våra arbetsplatser uppstår en mängd olika situationer kopplat till religiösa symboler och uttryck. Det kan handla om vilka kläder vi bär, hur vi hälsar på varandra, bönestunder, osv.

Anmälan till Mitt Livs HR-Träffar:

http://mittliv.com/partnerskap/hr-traffar