Biner AB

Modellera krav och arkitektur med verktyget Sparx Enterprise Architect! En praktisk kurs som kombinerar teori och praktik

Evenemang

22
NOV
Stockholm
-   -
Kursmål - Hitta i verktygets rika grafiska gränssnitt - Med olika tekniker förstå hur modeller (med ex. notationer) kan byggas med ett modernt verktyg - Finna korrelationer mellan element i modellerna genom objektorienterad spårbarhet - Göra analyser i olika nivåer av modellering - Dela med dig av ditt arbete genom att kunna generera bra dokumentation med rikt innehåll

Registrering

Anmäl dig till evenemanget