ESBRI

Möjligheternas marknad – Om företagare med utländsk bakgrund

Evenemang

06
SEP
IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm Går även att se i efterhand som webb-tv på www.esbri.se
  -
Företag som drivs av personer med utländsk bakgrund har en viktig roll i det svenska näringslivet. De sysselsätter i dag omkring 200 000 människor. 2008 fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att ta fram och ansvara för ett nationellt program med fokus på företagare med utländsk bakgrund. Programmets övergripande mål är att främja den tillväxtpotential som finns hos den här kategorin företagare, bland annat genom att öka kunskapen om dem. Som en del i kunskapsmålet har Tillväxtverket publicerat antologin ”Möjligheternas marknad”. Under denna föreläsning får vi lyssna till fyra av författarna till antologin. För mer info: www.esbri.se

Registrering

Anmäl dig till evenemanget