Knivsta kommun

Möte om nytt landsbygdsprogram

Evenemang

13
FEB
sal 1, Servicehuset, Ängbyvägen 8
  -
Välkommen till ett informations- och diskussionsmöte den 13 februari om länets nya landsbygdsprogram. EU inleder år 2007 en ny programperiod med nytt regelsystem och nya finansieringsförutsättningar. Ett nationellt landsbygdsprogram håller på att arbetas fram inför åren 2007 till 2013 utifrån EUs budget. Regeringen och samarbetspartierna vill få till en rejäl satsning på småföretagande och därmed skapa arbetstillfällen på landsbygden. Fokus på företagande Programmet fokuserar på ett konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk, miljöåtgärder samt på att främja landsbygdens företagande, sysselsättning, innovationer och vissa satsningar på lokal service och infrastruktur. Företrädare för Knivsta kommun, Länsstyrelsen och Regionförbundet Uppsala län deltar. Tid och plats är 13 februari kl 19–21 i sal 1, Servicehuset, Ängbyvägen 8. Anmäl dig senast måndag 5 februari till Greta Keskitalo, tel 018-34 70 27, greta.keskitalo@knivsta.se Välkomna! Göran Nilsson Kommunstyrelsens ordförande