Region.Västerbotten

Mötesplats Lycksele

Evenemang

31
MAY
Hotell Lappland
-   -
Mötesplats Lycksele syftar till att vitalisera regionen, framtidssäkra dess attraktionskraft och vidareutveckla innovationsklimatet. Syftet är är att främja hållbar utveckling, förändra attityder, skapa engagemang och sätta igång tankar, diskussioner och samhandling mellan relevanta opinionsbildare. Detta sker i Idéverkstäder, nätverk under våren, under Kompetensforum och Utvecklingsverkstäderna på plats i Lycksele. I den här processen blir idéer först koncept och sedan prototyper för att i förlängningen bli till tjänster, produkter och företag – till gagn för regionen. Processen kallas Innovationsloopen och pågår kontinuerligt under året. Nästa steg i Innovationsloopen är Företagsverkstaden som hålls varje år under hösten. Där återsamlas grupperna från Mötesplats Lycksele med representanter från företags- och innovationssystemet i regionen, bl a Almi och Norrlandsfonden. Målet är att ta ytterligare steg mot bolagisering. Framtidsdagarna vid mötesplats Lycksele Utvecklingsverkstäderna börjar sitt arbete den 31 maj Kompetensforum 1 - 2 juni Läs mer: www.motesplatslycksele.se